Al een lange tijd is Nederland voor vele asielzoekers een ‘green zone’. Voor homoseksuele vluchtelingen is er echter vaak geen sprake van een veilige haven. Veel van hen worden in opvangcentra gediscrimineerd en bedreigd. Sandro Kortekaas is voorzitter van het LGBT Asylum Support, een stichting die zich inzet voor LHBT-vluchtelingen. Ik sprak hem vanochtend over de oorzaken en oplossingen van deze discriminatie. 

Kortekaas, Sandro LGBT Asylum Support
Sandro Kortekaas en twee anonieme LHBT-vluchtelingen. Foto: Sandro Kortekaas

De stichting is ontstaan toen er, volgens Sandro, veel fouten werden gemaakt en homoseksuele asielzoekers in de knel zaten. Kortekaas meldt dat er sprake is van intimidatie en discriminatie. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) doet volgens hem te weinig. ”We hebben een behoorlijk grote rol gespeeld in zaken naar buiten brengen, daar is het COA totaal niet van gecharmeerd, want ze komen liever niet negatief in de publiciteit. Het heeft er wel toe geholpen dat de situatie bij veel locaties zijn veranderd. Homoseksuele asielzoekers zaten onder andere in nood omdat er vanuit het COA geen interesse bestond om situaties op te lossen, of te melden aan de politie.”

”Aanranding, poging tot verkrachting, bedreiging, afpersing, mishandeling, dan heb ik ze allemaal ongeveer wel gehad.”

De vormen van discriminatie zijn divers en gaan niet om kleine pesterijen. ”Het gaat van de hele dag minachten, tot spugen, tot zowel verbaal als fysiek geweld. Aanranding, poging tot verkrachting, bedreiging, afpersing, mishandeling, dan heb ik ze allemaal ongeveer wel gehad.” Veel asielzoekers die zich bij de stichting hebben gemeld hebben last van zulke vormen van mishandeling. Met als gevolg dat ze zich opsloten in een kamer, niet naar buiten durven te komen en het liefst opnieuw willen vluchten.

Eind vorig jaar is een groep van tien asielzoekers in hongerstaking gegaan. Ze werden geïntimideerd en zelfs aangerand, meldde het AD. Dit is een van de grote projecten waar het LGBT Asylum Support mee bezig is geweest. ”Zij hebben ons ingeschakeld en ik ben daar woordvoerder van geweest. Ik ben in bespreking geweest met COA om die hele groep daaruit te krijgen. Het was zeldzaam dat een hele groep zo naar buiten trad. Dat was een heel duidelijk signaal dat we dit niet langer hoeven te accepteren. Vanuit die groep zijn er meerdere acties ontstaan.”

694.jpeg
De groep van tien tijdens de hongerstaking. Foto: AD.nl

 

De oorzaak van de discriminatie ligt volgens Sandro bij het feit dat onze cultuur totaal verschillen, maar ook de barre toestanden in noodopvang hebben ermee te maken. ”De situaties in noodopvangcentra waren zo erbarmelijk. Je ziet dat als mensen op een kluitje bij elkaar zitten, dan wordt er afgereageerd op mensen die zich anders gedragen. Het zijn vaak de transgenders die het als eerst te verduren krijgen, vervolgens de LHBT-groep in het algemeen.”

”Het is een compleet andere cultuur dan die wij hebben in Nederland, waar discriminatie nog wel degelijk plaatsvindt. ”

De stichting spreekt het COA er continu op aan dat er sprake is van situaties waarin LHBT’s worden gediscrimineerd. ”Het blijft een kwetsbare groep die door de meerderheid in de opvangcentra niet erkend wordt, niet begrepen wordt. Het is een compleet andere cultuur dan die wij hebben in Nederland, waar discriminatie nog wel degelijk plaatsvindt. Het is een moeilijk iets wat je niet zomaar kan vangen; bewijsvoering is vaak ook lastig. De situaties moeten worden veranderd, maar vanuit de politiek is dit heel lastig.”

Er zijn vele discussies gevoerd over een mogelijk aparte opvang voor LHBT-asielzoekers, maar deze mogelijkheid is niet meer in beeld. Het komt niet overeen met het beeld van onze samenleving. ”Ik denk echter dat heel veel vormen van opvang zoals die er nu zijn, ook geen afspiegeling is van onze samenleving. Wij hebben ontdekt dat heel veel aangiften die zijn gedaan, zijn afgewezen door het Openbaar Ministerie. Dus aan heel veel vormen van discriminatie is geen gehoor aan gegeven.”

”Wij willen een vorm van voorlichting opzetten samen met bedreigde LHBT asielzoekers die in hun eigen taal uitleggen hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Wees welkom, maar respecteer hoe we met elkaar omgaan.”

Discriminatie moet volgens Sandro altijd worden tegengegaan. ”Je moet erop blijven hameren dat het niet is toegestaan. Het is geen cultuur waarin iedereen wordt gerespecteerd. We halen een cultuur naar binnen waar LHBT’s het minste van het minste zijn.” Bij aankomst krijgen asielzoekers een brief waarin alle rechten en plichten van de Nederlandse samenleving staan beschreven, waaronder het discriminatieverbod. Er wordt daarentegen niet gecontroleerd of die brief überhaupt wordt gelezen. Pas later bij de inburgering, en dan spreken we over een jaar later, worden lessen gegeven over de regels in onze maatschappij. ”Wij willen een vorm van voorlichting opzetten samen met bedreigde LHBT asielzoekers die in hun eigen taal uitleggen hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Wees welkom, maar respecteer hoe we met elkaar omgaan. En daar hoort discriminatie naar LHBT’s niet bij.”

De oorzaak ligt dus bij de cultuur. Maar hoe denken zij , en dan heb ik het over voornamelijk moslims, dan over homoseksualiteit? Dan ga ik uitzoeken in mijn volgende post.

Is aparte opvang volgens jou wel de oplossing voor discriminatie? Deel het hier! Foto: NRC.nl

Advertenties