Nederland is een van de meest geseculariseerde landen van de wereld; kerk en staat zijn niet meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nog maar 25% van de Nederlandse bevolking rekent zich tot een van de christelijke kerken. Hoe denken de kerkgemeenschappen in Nederland over homoseksualiteit?

Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, blijkt uit het onderzoek God in Nederland 1966-2015. ‘’Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82%) komt nooit of bijna nooit in de kerk en nog maar veertien procent gelooft in een persoonlijke God.’’

Uit het onderzoek De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat er diverse gronden zijn waarop bepaalde religieuze groepen homoseksualiteit afwijzen. Sommigen vinden homoseksualiteit in strijd met de Bijbel. Anderen vinden dat het niet overeenkomt met religieuze idealen over het huwelijk en gezinsvorming. En natuurlijk het stereotype: homo’s zijn geen echte mannen en lesbiennes zijn geen echte vrouwen.

Coos Huijsen, de eerste parlementariër ter wereld die uit de kast kwam, schreef in zijn boek Homo Politicus: ‘’We weten allemaal hoe fanatiek in religieuze kringen de homo-emancipatie is bestreden. Katholieken, orthodoxe protestanten en moslims hebben hierdoor heel wat ellende op hun geweten. Het is daarom opvallend dat er in Nederland juist in religieuze kringen ook uitgesproken pioniers opstonden, die stelling namen ten gunste van de homo-emancipatie.’’

Hoewel vroeger de kijk op homo’s overwegend negatief was, wordt er tegenwoordig binnen het christendom zeer verschillend gedacht over homoseksualiteit. De rooms-katholieke kerk verwerpt homoseksualiteit op basis van verschillende Bijbelteksten. Daarbij maken ze een onderscheid tussen homoseksuele gerichtheid en homoseksualiteit; de homoseksuele medemens wordt wel geaccepteerd, maar homoseksueel gedrag niet.

Seks  

Schermafbeelding 2016-07-28 om 10.28.18.pngUit bovenstaande tabel blijkt dat bijna een op de drie rooms-katholieken en protestanten seks tussen twee mannen walgelijk vindt. Zelfs een aanzienlijk deel van de niet-gelovigen vindt seks tussen twee mannen verre van smakelijk. ‘’Het idee dat homoseksuele mannen geen echte mannen zijn, wordt nauwelijks gedeeld. Bij de meeste religieuze groepen vindt ongeveer een op de tien dat dit zo is. Alleen bij de evangelischen leeft de opvatting sterker dat homoseksuele mannen geen echte mannen zijn.’’

Zoals ik al eerder op mijn blog heb aangegeven, hebben mensen nog moeite wanneer homoseksuele mannen of lesbische vrouwen in het openbaar intiem zijn met elkaar. Vooral twee homoseksuele mannen die in het openbaar zoenen worden als aanstootgevend ervaren. Twee vrouwen die zoenen in het openbaar wordt gezien als minder aanstootgevend.

Rechten

Als we een stapje verder kijken dan seks, namelijk gelijke rechten, is de acceptatie bij het homohuwelijk, of zoals Jan Wolter Wabeke het ‘universeel huwelijk’ noemt, groter dan adoptie onder homoseksuelen. Bij groeperingen als gereformeerden en evangelischen geeft bijna de helft wel steun om het homohuwelijk af te schaffen. Rooms-katholieken en niet-gelovigen is daar weinig steun voor. ‘’Onder frequente kerkgangers van de overig gereformeerden vindt wel een ruime meerderheid, namelijk driekwart, dat het homohuwelijk dient te worden afgeschaft.’’, blijkt uit het rapport van het SCP.

‘’In de jaren zestig veranderde de opinie ten aanzien van homoseksualiteit sterk. De ‘harde’ vormen van afwijzing werden begin jaren tachtig nog nauwelijks onderschreven, ook niet binnen religieuze kringen. Slechts een fractie van de bevolking vond dat homoseksuelen uit de samenleving moeten worden verwijderd. Sinds 1980 is de aanvaarding het sterkste toegenomen bij rooms-katholieken in het algemeen en bij de frequent kerkgaanden onder hen in het bijzonder. Bij kerkse gereformeerden die vinden dat homoseksualiteit gerechtvaardigd is, is de toename het geringste geweest. Bij deze groep is de acceptatie evenmin toegenomen na 1990, integendeel.’’ Bron: rapport van het SCP.

Homoacceptatie is het grootste onder niet-gelovigen. De meesten zeggen er geen moeite mee te hebben, tenzij ze het in het openbaar zien. Onder gelovigen is de aanvaarding van homoacceptatie minder vanzelfsprekend. Van gelovige groeperingen in Nederland staan rooms-katholieken staan het meest positief ten aanzien van homoseksualiteit. Zo staan zij bijvoorbeeld voor gelijke rechten en er is weinig weerstand. ‘’Dit is overigens niet exemplarisch voor rooms-katholieken wereldwijd. In veel andere landen is er onder rooms-katholieken wel weerstand tegen homoseksualiteit.’’

Protestanten hebben er daarentegen meer moeite mee, maar de overig gereformeerden en evangelischen zijn beduidend negatiever dan pkn’ers. Toch is volledige acceptatie of aanvaarding van homoseksualiteit is voor veel pkn’ers een stap te ver. De gereformeerden buiten de pkn zijn conservatiever over homoseksualiteit. Zij hebben vaak nog moeite met gelijke rechten, homo’s in het openbaar en homoseksualiteit in hun directe omgeving. Denk aan het nieuwsitem van PowNed over de mening van burgers in Urk over homoseksualiteit.

Ik kan concluderen dat homoseksualiteit nog een gevoelig onderwerp is in bepaalde kerkgemeenschappen in Nederland. Er zijn daarom organisaties als WKHP en Hart van Homo’s die zich inzetten voor homoseksuelen in het gelovige gemeenschappen. Ik ben toch benieuwd hoe de religieuze groepen in Nederland reageerden op invoering van het homohuwelijk. In mijn volgende post spreek in de initiator van het homohuwelijk Jan Wolter Wabeke over de invoering van het ‘universeel huwelijk’ en de gevolgen ervan. Foto: Flickr.com

 

 

 

 

 

 

Advertenties